O NAS

V podjetju vsak s svojimi izkušnjami skrbi za svoj del, kar pa dodatno nadgrajujemo z izkušnjami naših skrbno izbranih poslovnih partnerjev vseh dejavnosti iz celotne Slovenije. Skozi delovne in življenjske izkušnje smo prišli do spoznanja, da je danes hiter tempo življenja največji krivec za pomanjkanje časa in povzročanje stresa v vsakdanjem življenju. Z našimi storitvami omogočamo lepo, enostavno, brezskrbno in cenejše življenje ter tako vsem ki koristijo naše storitve pomagamo zmanjšati ali odpraviti stres. Skupna značilnost vseh treh družinskih članov je, da imamo radi ljudi, radi delamo z ljudmi in spoštujemo sočloveka. Za nami je lepo število let dela z ljudmi na različnih področjih. Za Sabino je več kot 25 let dela v Univerzitetno Rehabilitacijskem centru Soča, za Romanom že več kot 30 let zavarovalniških izkušenj, tako na prodajno sklepalnem in izobraževalnem področju, kakor tudi na področju škodnega dogajanja. Luka, naš najmlajši član družine pa skozi izobraževalni proces in prakso nabira izkušnje, se uči, usvaja potrebne veščine in pripravlja na aktivni vstop v podjetje po končanem šolanju.

Seveda pa ne smemo pozabiti celotnega našega predanega in strokovnega tima naših kvalitetnih sodelavcev in partnerjev, ki so velika dodana vrednost vseh naših storitev. Prav ta dodana vrednost sodelavcev in partnerjev omogoča visok nivo vseh naših storitev.

RAZLOGI ZAKAJ SE NAM SPLAČA ZAUPATI

Naj naštejemo samo nekaj razlogov zakaj se vam z življenjskih situacijah, naj bodo le te dobre ali slabe, splača zaupati nam:

Vsakemu posamezniku SPOŠTLJIVO stopamo na proti

2

Vsakemu posamezniku SPOŠTLJIVO stopamo na proti

Iskrene odnose do partnerjev gradimo iz SRČNOSTI zaposlenih

1

Iskrene odnose do partnerjev gradimo iz SRČNOSTI zaposlenih

S trdim delom in preglednostjo vzdržujemo ZAUPANJE v naše delo.

3

Postavljamo visoka STROKOVNA merila za zagotavljanje kvalitetnih storitev.